Szkolenia dla kierowców zawodowych

Profesjonalne szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych oraz kursy na kwalifikacje wstępną.

Szkolenie okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób

Szkolenie okresowe (potocznie: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95) to jeden z kursów kończących się wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej uprawniającego do wykonywania przewozu drogowego.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed:

N

10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

N

10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D;

Lub uzyskali już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Zakres szkolenia okresowego dla kierowców

Szkolenie okresowego dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wymienić w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Forma prowadzonych zajęć na szkoleniu okresowym

W Naszej ofercie znajdziesz szkolenie okresowe w formie e-learningowej. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy lub osób

Kurs na przewóz rzeczy i osób dla młodych kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

N

przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E

N

przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E

Kurs na przewóz rzeczy lub osób dla nowych kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy (kod 95).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ wydane po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.09.2008 r. lub zamierzają posiadać takie kategorie prawa jazdy i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

N

zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na samochodach ciężarowych dla kategorii prawo jazdy C, C+E po ukończeniu 21 roku życia,

N

zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego na autobusach dla kategorii prawo jazdy D, D+E po ukończeniu 23 roku życia.